KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Oferuję usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie:

– reprezentacji Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;
– reprezentacji Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.
– udzielania porad i sporządzania opinii prawnych;
– opiniowania i sporządzania umów w obrocie gospodarczym;
– przygotowywania projektów uchwał i regulaminów;
– udziału w negocjacjach z kontrahentami;
– zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego oraz ich przekształceń
(radca prawny udziela wsparcia związanego z założeniem lub przekształcaniem spółek prawa handlowego)

ADRES

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Nowaczyk
ul. Promienna 23/u2,
64-920 Piła